SIKSIKA
Mary-Ellen Lang Collura

Sjaloom-te-paard-serie

In dit spannende en boeiende boek wordt een beeld geschetst van de wankele positie van de Indianen in de hedendaagse samenleving, heen en weer geslingerd tussen pogingen in de huidige maatschappij overeind te blijven en vaak vage herinneringen aan een vrij en ongebonden verleden, levend in en met de natuur. Daarbij krijgen we ook een glimp te zien van de rassenhaat tegen de Indianen die in het moderne Canada vaak nauwelijks verhuld aanwezig is.

Indianen-paarden, 12 jaar e.o.
11,45 (Sjaloom)
ISBN 90 6249 270 3

Siksika