KAT IN HET NAUW
Stanny Verster

Tanne en Sacha zijn al jarenlang vriendinnen. Maar sinds Tanne verhuisd is, is het contact tussen hen anders geworden, ze lijken van elkaar te vervreemden. Toch ziet Tanne ernaar uit om in de zomervakantie een aantal weken bij Sacha te logeren.
Maar ook bij Sacha is er veel veranderd, niet in het minst door het opduiken van een charmante neef, van wiens bestaan de familie niet eens op de hoogte was. Tanne valt meteen voor zijn fantastische blauwe ogen, maar al snel voelt ze wantrouwen opkomen.

vriendschap-spanning, 12 jaar e.o.
11,95 (Sjaloom)
ISBN 90 6249 291 6

Kat In Het Nauw