TAMAR
Tsafrira Levy

Tamar is de eerste dochter van de koning. Ze is jong en mooi en bruist van levenslust. Vol verwachting kijkt ze uit naar de toekomst. Als dreigende schaduw op de achtergrond staat haar halfbroer Amnon. Zijn broeierige blikken en onbeschaamde opmerkingen boezemen haar angst in. Als ze op een dag van haar vader de opdracht krijgt liefdeskoekjes voor haar halfbroer te bakken om hem van zijn liefdeskoorts te genezen, wordt haar angst bewaarheid. Amnon verkracht haar en zet haar daarna als oud vuil buiten de deur.
De schande die hij hiermee over Tamar afroept, maakt haar leven in het paleis de twee lange eenzame jaren daarna tot een hel. Als Tamars echte broer haar dan eindelijk wreekt, wordt ook zij beschuldigd van de broedermoord.
Ze moet vluchten, de woestijn in.

bewerkt bijbelverhaal-spannende vlucht, 12 jaar e.o.
11,95 (Sjaloom)
ISBN 90 6249 316 5

Tamar