ONWEER BOVEN HET SPOOR
Corrie Hafkamp

Eindelijk verschijnen er donkere wolken aan de hemel; de regen waar ze al zo lang op hebben gewacht. Maar in plaats van regendruppels vallen er hagelstenen, die in één keer alle jonge planten vernielen. Maar de kinderen en andere bewoners van de boerderij gaan niet bij de pakken neerzitten. Na een tijd van hard werken komt het nieuwe zaaigoed weer op, er worden jonge dieren geboren en de avonden buiten rondom het vuur zijn heerlijk.
Dan wordt het grote huis met de geheime schuilplaats verkocht aan mensen uit de stad. Een nieuwe dreiging wordt voelbaar.

platteland-familieleven-vriendschap, 9 jaar e.o.
11,95 (Altamira Jeugd)
ISBN 90 6963 298 5

onweer