ONTSNAPT AAN DE GALG
Ton van Reen

Serie De bende van de bokkerijders.

Dit boek speelt in de tweede helft van de achttiende eeuw in Zuid-Limburg. Het land is verarmd en wordt onveilig gemaakt door roversbenden. Alle rovers worden over één kam geschoren en aangeduid als 'bokkerijders' omdat de bijgelovige mensen denken dat de rovers een pact met de duivel hebben gesloten en op bokken zo groot als paarden door de lucht jagen, van overval naar overval. Hoofdpersoon van deze serie is Mathijs, een boerenzoon die voor het eerst met de bokkerijders in aanraking komt als de boerderij van zijn vader wordt overvallen.

sociale geschiedenis-bijgeloof-misdaad-vreemdelingenhaat-vriendschap-kolenmijnen,
12 jaar e.o.
11,95 (Wildeboer)
ISBN 90 70661 20 9

Ontsnapt aan de galg