Van manuscript tot boek

Vraag jij je ook wel eens af hoe een boek gemaakt wordt?
Hier een korte uitleg over hoe dit bij Sjaloom gebeurt!

Uitgeverij Sjaloom krijgt veel ongevraagde manuscripten toegestuurd. Daarvan worden er maar weinig ook echt uitgegeven. De meeste boeken die worden uitgegeven zijn van auteurs die al eerder iets hebben gepubliceerd, of er wordt een boek van een buitenlandse uitgeverij gekocht en vertaald.
Wanneer er besloten is om tot uitgeven over te gaan, wordt het manuscript grondig gelezen en wordt er een leesrapport van gemaakt. De schrijver weet dan wat hij/zij allemaal inhoudelijk nog moet veranderen aan het verhaal. Dit heet redigeren. Daarna haalt de redactie alle andere fouten (spelfouten, verkeerde leestekens) uit de tekst en wordt het manuscript naar een vormgever gestuurd. Deze vormgever maakt het boek op en stuurt het weer terug. Deze zetproef wordt door de redactie nog een keer bekeken, om te zien of er echt geen fouten meer in zitten. Als dat gebeurd is, kan het naar de drukker. Meestal komt er nog een drukproef om te zien of de drukker alles goed gedaan heeft. Als dat zo is kan het boek gedrukt, gesneden en gebonden worden! Via de groothandel komen de boeken dan terecht in de boekhandel.

Wat moet u doen als u een verhaal geschreven heeft en het wil laten uitgeven?

Uitgeverij Sjaloom krijgt vaak de volgende vraag te horen: 'Ik heb een verhaal geschreven en iedereen zegt dat ik het moet laten uitgeven. Wat moet ik nou doen?'
Ons antwoord luidt dan: 'Stuur een kopie naar onze uitgeverij. Dan zullen wij het lezen en beoordelen.'

Waarom moet u een print sturen en niet een diskette?

Dat moet omdat het lezen van een (lang) verhaal op de computer erg vermoeiend is, en omdat het ons erg veel tijd en papier zou kosten als we elk manuscript dat wij krijgen, moeten printen.

Waarop wordt een manuscript beoordeeld?

Een manuscript wordt beoordeeld op verschillende punten, zowel inhoudelijke als stilistische. Het allerbelangrijkste is echter of een verhaal goed geschreven is en of het past binnen het fonds van Sjaloom. Het fonds wordt gevormd door de boeken die al zijn uitgegeven. Een verhaal kan heel goed geschreven zijn, maar toch afgewezen worden omdat het niet past binnen ons fonds.

Wat gebeurt er na een positieve beoordeling?

Als de redacteur van mening is dat een manuscript zo goed is dat het uitgegeven zou moeten worden, wordt het eerst nog eens gelezen door de uitgever. Als deze ook positief is, leest de uitgever het manuscript. Hij neemt ook de uitgeefbeslissing. Vervolgens wordt er contact opgenomen met de schrijver, om het heugelijke nieuws te vertellen en verdere afspraken te maken.

Wat gebeurt er na een negatieve beoordeling?

Als een manuscript afgewezen wordt, krijgt de schrijver een kort briefje waarin dit wordt meegedeeld. Omdat we veel manuscripten toegestuurd krijgen, is het helaas niet mogelijk om een uitgebreid leesrapport te maken, waarin de punten van kritiek worden besproken. Er zijn echter diverse bureaus die, tegen een vergoeding, manuscripten beoordelen en een leesrapport schrijven.
Een manuscript wordt alleen geretourneerd als de schrijver ervan zelf een gefrankeerde envelop of voldoende postzegels heeft meegestuurd. Anders wordt het nog een tijdje bewaard en uiteindelijk vernietigd.

Hoe zit het met illustratoren?

Voor illustratoren die hun werk graag willen laten zien aan Uitgeverij Sjaloom geldt hetzelfde als voor auteurs. Stuur een print of kopie van uw werk op. Stuur nooit originelen! Mocht u het werk terug willen krijgen, sluit dan genoeg porto bij. Indien de uitgeverij uw werk passend en goed vindt, wordt u opgenomen in het illustratorenbestand. Tegen de tijd dat Sjaloom een opdracht voor u heeft, wordt er contact opgenomen om dit te bespreken.

Uitgeverij Sjaloom wenst iedereen die schrijft of illustreert veel succes!

 
-->